Seijdlitzstraat 2
4571 PR AXEL

 
T  (+31) 114 650 690
M (+31) 6 20250394

alphentrans@kpnmail.nl

K.v.K. 16087355
BTW 806125950.B01
 

Biogasinstallatie

In onze biogasinstallatie verwerken wij mest afkomstig van diverse veehouderijbedrijven en organische reststromen uit zowel de akkerbouw als de levensmiddelenindustrie. Deze producten worden in onze vergistingsinstallatie onder geconditioneerde omstandigheden vergist. Het biogas wat hierbij vrijkomt wordt gebruikt om onze warmtekracht koppelingen (WKK) aan te drijven.

Met behulp van deze WKK’s produceren wij groene stroom die terug-geleverd wordt aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Wij voorzien op deze manier enkele duizenden huishoudens van groene stroom. De geproduceerde warmte zetten we in op ons eigen bedrijf, onder andere om de vergistingsinstallatie te verwarmen en zo het vergistingsproces te optimaliseren en versnellen. De resterende warmte wordt gebruikt in onze mestverwerkingsinstallaties. Het na vergisting resterende product, ook wel digistaat genoemd, wordt op duurzame wijze verwerkt als plantenvoeding in de akkerbouw.